Hiển thị tất cả 15 kết quả

Thương hiệu

TRỌNG LƯỢNG 4 TẤN
GẦU XÚC 0.11 m3
BẢO HÀNH 4000 GIỜ
 

TRỌNG LƯỢNG 1 TẤN
GẦU XÚC 0.23 m3
BẢO HÀNH 4000 GIỜ

TRỌNG LƯỢNG 7.5 TẤN
GẦU XÚC 0.32 m3
BẢO HÀNH 2000 GIỜ

TRỌNG LƯỢNG 13.8 TẤN
GẦU XÚC 0.6 m3
BẢO HÀNH 6000 GIỜ

TRỌNG LƯỢNG 21.5 TẤN
GẦU XÚC 0.9 m3
BẢO HÀNH 6000 GIỜ
 

TRỌNG LƯỢNG 22 TẤN
GẦU XÚC 1 m3
BẢO HÀNH 6000 GIỜ

TRỌNG LƯỢNG 25.5 TẤN
GẦU XÚC 1.2 m3
BẢO HÀNH 6000 GIỜ

TRỌNG LƯỢNG 31.8 TẤN
GẦU XÚC 1.4 m3
BẢO HÀNH 6000 GIỜ

TRỌNG LƯỢNG 35 TẤN
GẦU XÚC 1.6 m3
BẢO HÀNH 6000 GIỜ

TRỌNG LƯỢNG 46.5 TẤN
GẦU XÚC 2.2 m3
BẢO HÀNH 6000 GIỜ

TRỌNG LƯỢNG 1 TẤN
GẦU XÚC 3 m3
BẢO HÀNH 6000 GIỜ

TRỌNG LƯỢNG 6.3 TẤN
GẦU XÚC 0.3 m3
BẢO HÀNH 1 năm hoặc 2000h

TRỌNG LƯỢNG 6.6 TẤN
GẦU XÚC 0.3 m3
BẢO HÀNH 1 năm hoặc 2000h

TRỌNG LƯỢNG 8.3 TẤN
GẦU XÚC 0.4 m3
BẢO HÀNH 1 năm hoặc 2000h

TRỌNG LƯỢNG 8.87 TẤN
GẦU XÚC 0.5 m3
BẢO HÀNH 1 năm hoặc 2000h

0947351111
chat-active-icon